လက္တို႔ျပီးေျပာမယ္

05 March 2009

တခ်ဳိ႕ေတြက ဆက္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ကိုႏွိပ္လို႔မရဘူးေျပာၾကတယ္.
အဲဒီလိုၾကံဳခဲ့ရင္ ဖတ္မယ့္ေခါင္းစဥ္ကိုclick ျပီးသာဖတ္ၾကပါဗ်ာ
.

Rest of your post

0 comments:

 

Posts Comments

©2006-2010 ·TNB